Kategorie

Informacja

Dostawa

Marki

Kup minimum 3 produkty Coca-Cola i odbierz zestaw narzędzi kuchennych GRATIS - Zasady promocji


1. Organizatorem akcji promocyjnej „Kup miniumum 3 produkty Coca-Cola i odbierz zestaw
narzędzi kuchennych GRATIS” - dalej zwaną „Promocją” jest Polska Grupa Zakupowa Kupiec
Sp. z o.o. z siedzibą w Żorach  przy ul. Promienna 1A wpisaną do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS
pod numerem KRS 0000436213, NIP 633-223-13-13.
2. Promocja zostanie przeprowadzona na terytorium Polski, na obszarze działania sklepów
stacjonarnych, korzystających z platformy internetowej Sklep Kupiec.
3. Akcja promocyjna dotyczy wyłącznie zakupów dokonywanych za pomocą platformy
internetowej www.sklekupiec.pl, w tym: www.paulinka.sklepkupiec.pl,
www.bisam.sklepkupiec.pl, www.profit.sklepkupiec.pl
4. Produktem promocyjny jest zestaw narzędzi firmy Coca-Cola.
5. Warunkiem uczestnictwa w promocji jest dokonanie przez Klienta w okresie trwania Promocji
zakupów w sklepie internetowym i kupno przynajmniej trzech produktów Coca-Cola, o
których mowa w pkt. 3 niniejszego Regulaminu. Po spełnieniu powyższego warunku Klient
dostaje za zestaw narzędzi kuchennych. Produkt promocyjny będzie dostarczony wraz z
zamówionymi produktami.
6. Promocja trwa od 26.09.2019 roku do wyczerpania zapasów.
7. Promocja prowadzona w oparciu o niniejsze zasady ma charakter otwarty i powszechny.
8. Treść niniejszego regulaminu będzie dostępna w okresie trwania promocji na stronie
internetowej www.sklepkupiec.pl
9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego.